Міжнародний гуманітарний університет – вищий навчальний заклад колективної форми власності, який було засновано 20 серпня 2002 року на підставах положень національної програми «Освіта», принципів Концепції розвитку гуманітарної освіти в Україні та вимог чинного законодавства. Зараз Міжнародний гуманітарний університет є найбільш перспективним вищим навчальним закладом нашої країни та є унікальним поєднанням сучасного європейського підходу та класичних академічних традицій.

Важливим напрямком науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу Міжнародного гуманітарного університету є видання збірника «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету».

Збірник «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету» заснований як наукове видання.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 8958 від 13 липня 2004 року.

ISSN: 2663-5682 (Print), 2663-5690 (Online)

Збірник входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International.

Періодичність: два випуски на рік.

Видання має мультидисциплінарну спрямованість. В ньому викладаються результати досліджень науково-педагогічних працівників та практиків у галузях права, філософії, історії, політології, психології, лінгвістики та перекладознавства, дизайну, мистецтвознавства.

Збірник готується до друку співробітниками кафедри загальногуманітарних дисциплін Міжнародного гуманітарного університету.

Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, практиків.