Редакційна рада:
С.В. Ківалов, академік Національної академії правових наук України, д-р юрид. наук, проф. – голова Ради;
А.Ф. Крижановський, д-р юрид. наук, проф., засл. діяч науки і техніки України – заст. голови Ради;
К.В. Громовенко, канд. юрид. наук, доц.;
О.М. Головченко, д-р екон. наук;
О.А. Івакін, д-р філос. наук, проф.;
М.П. Коваленко, д-р фіз-мат. наук, проф., засл. діяч науки і техніки України;
Я.В. Лупій, нар. артист України, проф.; 
І.В. Ступак, д-р філол. наук, проф.;
В.Г. Шутурмінський, канд. мед. наук, проф.


Редакційні колегії за напрямами:


Юридичні науки
Т.О. Анцупова, д-р юрид наук, доцент;
Т.С. Ківалова, д-р юрид. наук, проф.;
О.С. Кізлова, д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України;
Н.М. Крестовська, д-р. юрид. наук, проф.;
О.О. Подобний, д-р юрид. наук, проф.

Філологічні науки
Н.В. Бардіна, д-р філол. наук, проф.;
Е.В. Ларіна, канд. філол. наук, доц.;
В.Я. Мізецька, д-р філол. наук, проф.;
Л.І. Морошану, канд. філол. наук, доц.;
В.Г. Таранец, д-р філол. наук, проф.

Економіка і менеджмент
А.Г. Гончарук, д-р екон. наук, проф.;
О.М. Кібік, д-р екон. наук, проф.;
Т.В. Деркач, д-р екон. наук, доц.;
В.М. Ращупкіна, д-р екон. наук, проф.;
Л.М. Потьомкін, д-р екон. наук, проф.

Філософія та соціально-гуманітарні науки
К.М. Вітман, д-р політ. наук, проф.;
Е.А. Гансова, д-р соціол. наук, проф.;
Л.І. Корміч, д-р іст. наук, проф.;
Т.О. Крижановська, канд. філос. наук;
В.Г. Піщемуха, канд. іст. наук, доц.;
Г.Х. Яворська, д-р пед. наук, проф.

Мистецтво і дизайн
А.П. Овчинникова, д-р мистецтвознавства, проф.;
О.В. Токарев, засл. діяч мист. України, проф.;
Т.І. Уварова, канд. мистецтвознавства, доц.; 
Г.А. Палатніков, засл. діяч мист. України.

Медичні науки
В.А. Бачериков, канд. хім. наук, доцент;
В.А. Малиновский, канд. мед. наук, доц.;
Е.Л. Маркіна, канд. хім. наук, доц.;
Л.Д. Чулак, д-р мед. наук, проф., засл. діяч науки і техн. України;
О.П. Романчук, д-р мед. наук, проф.