Шановні колеги!

 Міжнародний гуманітарний університет
проводить VIІІ Всеукраїнську мультидисциплінарну конференцію
«Чорноморські наукові студії»
 

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники, аспіранти, магістранти, студенти вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, практики.

Конференція відбудеться 24 червня 2022 року в Міжнародному гуманітарному університеті (м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33)

 

Мета конференції: спільне обговорення молодими науковцями сучасних теоретичних і практичних проблем, що мають міждисциплінарний характер; обговорення результатів досліджень в напрямах, що пропонуються; обмін інформацією щодо актуальних науково-практичних проблем та методів їх вирішення. Особливо вітається подання статей або тез, в яких піднімаються найбільш перспективні для науки та практики міждисциплінарні інноваційні теми.

 

Планується робота за такими секціями:

Національне та міжнародне право.

Менеджмент. Економіка. Готельно-ресторанна справа та туризм.

Філологія.

Стоматологія та фармація. Медицина та громадське здоров’я.

Гуманiтарнi та соцiальнi науки. Педагогіка. Культура i мистецтво.

 

Пропонуються наступні напрями наукових досліджень

1. Теорія та історія держави і права. Адміністративне право та процес. Фінансове та інформаційне право. Кримінальне право, процес та криміналістика. Конституційне право та державне управління. Цивільне та господарське право і процес. Міжнародне право.
2. Менеджмент. Економіка. Готельно-ресторанна справа та туризм. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Фінанси, банківська справа та страхування. Міжнародні економічні відносини.
3. Лінгвістика. Викладання мов. Літературознавство.
4. Стоматологія. Фармація. Медицина та громадське здоров’я. Технологія парфумерно-косметичних засобів.
5. Філософія. Культурологія. Історія. Педагогіка. Політологія. Психологія. Соціологія. Дизайн. Аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Арт-менеджмент.

 

Робоча мова конференції: українська.

До публікації матеріали приймаються українською або англійською мовами та російською (від іноземних авторів).

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

  • статті та тези подаються тільки в електронному варіанті у форматі .doc, редактор Microsoft Word;
  • мінімальний обсяг статті  – 8 сторінок формату А4, максимальний – 12;
  • мінімальний обсяг тез – 3 сторінки формату А4, максимальний – 5;
  • шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., інтервал між рядками – 1,5, поля  – 20 мм;
  • діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95; 
  • список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань: [1, с. 45].

Зверніть увагу!

  • співавторів у статтях і тезах – не більше двох;
  • при оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

Кожен автор має заповнити заявку на участь за посиланням:

Заявка для публікації у збірнику тез доповідей

Заявка для публікації у збірнику «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету»

 

Порядок подання матеріалів:

Стаття (тези), квитанція та заявка подаються до 27 травня 2022 року (включно) в електронному вигляді на електронну адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Контактний телефон: +38 098 985-01-58

Розмір організаційного внеску складає  50 грн. за одну сторінку статті (при подачі статті до збірника «Наукові записки МГУ») та 250 грн. за тези (збірник тез).  
Організаційний внесок учасника конференції сплачується за такими реквізитами:

Найменування отримувача: СПД Віхляєв Михайло Юрійович
Код отримувача: 3187318531
Рахунок отримувача: 26008010202127
Рахунок в форматі відповідно до стандарту IBAN
UA873133990000026008010202127
Назва банку: ЗАПОРIЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код Банку (МФО): 313399
Призначення платежу: - Оплата публікації ПІБ (автора).
*Увага! ФОП Віхляєв М.Ю. є платником єдиного податку 2 групи, тому не може приймати оплату від юридичних осіб, тільки від фізичних осіб. Прохання не здійснювати платежі від юридичних осіб.

Для іноземних авторів розмір організаційного внеску складає 5 USD за одну сторінку. За детальною інформацією щодо переказу звертайтеся, будь ласка, на електронну адресу організаційного комітету.

У період військового стану в Україні матеріали конференції будуть видаватися виключно в електронній формі.

Електронні матеріали (збірник та сертифікати) будуть відправлені учасникам на електронну адресу, вказану у заявці, через місяць після проведення заходу.

 

Приклад оформлення статті:

 

Секція: 1. Національне та міжнародне право

УДК 347.29

 

Андрієнко В.В.

викладач кафедри

цивільного  та  господарського  права і  процесу,

Міжнародний гуманітарний університет,

м. Одесса, Україна

 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ ФОРФЕЙТИНГУ

 

Анотація: 3-4 рядки
Ключові слова:  5-6 слів

Основний текст. Посилання тільки на джерела зі списку літератури.

 

ЛІТЕРАТУРА

Андриенко В.В., преподаватель кафедры гражданского и хозяйственного права МГУ (Одесса, Украина).

Правовые аспекты связанные с определением содержания договора форфейтинга.

Аннотация:
Ключевые слова:

 

Valentine Andriyenko, lecturer, International Humanitarian University, Odessa, Ukraine

Legal Aspects of Contract of Forfaiting.

Summary:
Key words:

 

 

Приклад оформлення тез:

Секція: 2. Економіка, менеджмент, міжнародні економічні відносини

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Пахомова І. І.
студентка V курсу
Інституту права, економіки та міжнародних відносин
Міжнародний гуманітарний університет

Науковий керівник: Мартинюк О. А.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту
Міжнародний гуманітарний університет
м Одеса, Україна

 

Основний текст

ЛІТЕРАТУРА