Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. В. В. Гедіков
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ «ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ»
 2. І. Ю. Кіореско
  ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ САНКЦІЙ ЯК ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
 3. Г. Й. Пузанова
  ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СТИМУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
 4. О. І. Уртаєв
  ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРАВИЛ GDPR ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА РИНОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 5. О. В. Шевців, І. О. Данчук
  ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

РОЗДІЛ 2 МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКОНОМІКА. ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА ТА ТУРИЗМ

 1. Г. С. Квасикова
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 2. M. I. Svietlichna, I. V. Svietlichnyi
  INSIDE THE BOX OF THE GLOBAL TOURISM PRODUCTION SYSTEM

РОЗДІЛ 3 ФІЛОЛОГІЯ

 1. А. В. Зінченко, Я. М. Притика
  ВІЙСЬКОВА ЛЕКСИКА В АНГЛОМОВНИХ НОВИННИХ ТЕКСТАХ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
 2. Н. М. Карікова
  ПОГЛЯДИ ОЛЕКСИ СИНЯВСЬКОГО НА ВНОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
 3. Є. П. Комарницький
  ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО У РОМАНІ «ЩО ЗАПИСАНО В КНИГУ ЖИТТЯ…» МИХАЙЛА СЛАБОШПИЦЬКОГО
 4. О. М. Копильна
  ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ АЛЮЗІЙ

РОЗДІЛ 4 СТОМАТОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ. МЕДИЦИНА ТА ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

 1. Г. А. Білецька
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ
 2. С. В. Руснак, А. І. Гоженко
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ КРОВОВТРАТИ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ

РОЗДІЛ 5 ГУМАНIТАРНI ТА СОЦIАЛЬНI НАУКИ. ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ. КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

 1. О. І. Афанасьєв
  НАРАТИВ ЯК ПОЛЕ ПОРОЗУМІННЯ МІЖ ЖИВОПИСОМ І НАУКОЮ
 2. Г. Є. Брянський
  ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА ПЕДАГОГІЧНО-МИСТЕЦЬКУ ТВОРЧІСТЬ
 3. С. В. Козак
  ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ВУЗАХ
 4. Ю. В. Літинська
  МОТИВАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР УСПІШНОГО ТВОРЧОГО КОЛЕКТИВУ
 5. І. В. Мартинова
  СОЦІОКУЛЬТУРНА ФУНКЦІЯ ВИКОНАВСТВА ВІЙСЬКОВИХ ОРКЕСТРІВ У ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ РУСІ ГАЛИЧИНИ ПЕРЕТИНУ XIХ–ХХ СТОЛІТЬ
 6. V. V. Mikaielian, V. Simonova
  CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN TEACHING PROFESSIONAL ENGLISH TO MEDICAL STUDENTS: A COMPREHENSIVE APPROACH IN THE ERA OF DISTANCE LEARNING
 7. Я. С. Руденко
  ІНТУЇТИВНІ ДІЇ СТУДЕНТІВ ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ СВОГО ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ В ПЕРШІ 10-14 ДНІВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
 8. Т. Г. Цуркан
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВОЛЬОВОЇ ТА МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВИХ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА-ЮРИСТА
 9. І. А. Ясточкіна
  ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКИХ СІМЕЙ В ПЕРІОД ВІЙНИ